Ας γνωριστούμε

Καπάνταη Ελευθερία Μαρία

Σύμβουλος Βιομηχανίας Τροφίμων

Η Ελευθερία είναι Τεχνολόγος Τροφίμων, απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Οργάνωσης Παραγωγής, αναλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη βελτιστοποίηση συνταγών.

Το πάθος της έγκειται στην έρευνα και την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων για διαφορετικά προϊόντα, με εξειδίκευση στον τομέα των γαλακτοκομικών. 

Φιλοδοξία της είναι η σύνδεση με συναδέλφους επαγγελματίες και παραγωγούς, με σκοπό την εξερεύνηση νέων ευκαιριών για συνεργασία σε καινοτόμα έργα. 

Η τεχνογνωσία, η επαγγελματική της εμπειρία, το ήθος και η συνέπεια είναι οι βασικές αξίες με τις οποίες πορεύεται σε κάθε μοναδική συνεργασία.