Βιωσιμα τροφιμα

 

Βιώσιμα τρόφιμα:

τα προϊόντα και οι πρακτικές που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προάγοντας παράλληλα την ηθική και δίκαιη μεταχείριση των ζώων, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.

 Αυτά τα τρόφιμα παράγονται χρησιμοποιώντας μεθόδους που εξοικονομούν πόρους, μειώνουν τη ρύπανση και υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα

 

Η προώθηση βιώσιμων τροφίμων όχι μόνο υποστηρίζει έναν πιο υγιή πλανήτη αλλά ενθαρρύνει επίσης μια πιο ηθική και υπεύθυνη προσέγγιση στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων.