Τιμολόγηση

Κάθε πρόταση προσαρμόζεται ανάλογα τις απαιτήσεις του project, την τεχνογνωσία και την εργασία μας. 
Στόχος μας είναι η διατήρηση της ταυτότητας του εκάστοτε προϊόντος, η μέγιστη ικανοποίησή σας και το χτίσιμο μιας αμοιβαίας μακροχρόνιας συνεργασίας.